FSL FACEBOOK

1.15 Kral Yolu - Rüyalar

 

Eğitimin amacı

 

Bilinçdışı istek ve arzular rüyalar aracılığıyla deşarj olurlar. Rüyalar, şifreli mesajlarla donatılmış imgelerden oluşur. Bu çalışmada bilinçdışının nasıl çalıştığı, bilinçdışına erişim yolları, rüyaların oluşması, psikodinamik anlamları ve şifreleri tartışılacak, katılımcıların rüya analizleri çalışılacaktır.

              

Bilinçdışındaki dürtüler, egoyu aşıp gerçekliğe ulaşamayınca, kendilerini deşarj edemeyince, bu dürtüler rüyalar vasıtasıyla ifade edilmeye başlar. Ancak rüyalardaki içerik apaçık ve net olduğu zaman, bu durum ego veya süperego tarafından bir anksiyete ve tehlike olarak algılanacağından dolayı, egonun bilinç öncesi sistemindeki parçası tarafından deformasyona tabi tutulur. Rüyalar kılık değiştirir, dürtüsel içerikten arındırılır, bir takım sembol dilleriyle kendini ifade edecek hale getirilir.

Eğer bir kişi rüyaların analizini, rüyaların sembol dilini, simge dilini çözebilirse, bilinçdışındaki çatışmaların içeriğini ona göre değerlendirme imkanına sahip olacaktır.


Hedef grup

 

Psikologlar, Uzman-Asistan ve Pratisyen Hekimler, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri, Aile Danışmanları ve bu alanlarda yüksek lisans yapanlar ile yine bu alanlardaki son sınıf lisans öğrencileri.

Eğitim programı

 • Bilinçdışı nedir, nasıl çalışır?
 • Bilinçdışına erişim yolları nelerdir?
 • Rüya nedir?
 • Rüyaların ilkeleri
 • Rüyanın esas ve cürufu
 • Rüyanın deformasyonu
 • Rüyanın fluleştirilmesi
 • Rüyada duygu
 • Rüyada zoomlama
 • Rüyada kondansasyon
 • Bütünü parçalama
 • Figür değiştirme
 • Simgeleştirme
 • Vaka örneği
 • Rüya analizleri

Eğitim süresi

 • 1 gün (8 saat)