FSL FACEBOOK

1.8 Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi

 

Eğitimin amacı

Hayata dair olan güvensiz davranışların değiştirilmesi, benimseme, özümseme ve tutum sağlanması amaçlanmaktadır

Eğitimin içeriği

 • Akıl
 • Bilgi ve akış türleri
 • Sorgulamanın gerekliliği
 • Davranış bozukluklarının temeli
 • Sorgulama engelleri
 • Tutum
 • Kültür ve kültürel farklılıklar
 • Kurum kültürü
 • Kültür oluşturma
 • Tutum ve inanç
 • İkna metodu
 • Anında etki uygulaması
 • Otonomi güçlendirme
 • Sıcak ve soğuk duruş
 • İşe sevk idare yanlışlıkları
 • Yönetim zafiyetleri
 • Kriz oluşturma ve kriz durumunda güvenlik yönetimi
 • Güvenli ve güvensiz davranışlar
 • Örnek saha uygulaması
 • Raporlama ve izleme sistemleri

Hedef grup

Tüm çalışanlar

Eğitim süresi

3 gün (24 saat)