FSL FACEBOOK

2.2 Yaşam Güvenliği - Bütünsel Kültür Modeli

 

Eğitimin amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerimiz esnasında karşılaştığımız temel sorun çalışanların ya da yöneticilerin sergilemiş olduğu güvensiz tutum ve davranışlardır. Yaşamın her alanını kapsayan güvenlik olgusunu ihlal etmemizin nedenlerinin zihnimizden başlayan yolculuğun davranışlarımızla bütünleşen evrelerini anlayarak şekillendirme metodunu öğretmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimin içeriği

 • İnsan ve insanı oluşturan özellikler
 • Bilgi ve bilgi oluşumu
 • Benimseme – özümseme
 • Tehlike algısı, korku, kaygı
 • İş güvenliğinde temel bilgi kaynağı
 • Pozitifist algı oluşumu
 • Metafiziki algı oluşumu
 • Teolojik algı oluşumu
 • İdeolojik algı oluşumu
 • Hedonizim
 • Sağlam duvar teoremi ve iş güvenliğinde güvenli davranış

Hedef grup

Üst düzey ve orta düzey yöneticiler

Eğitim süresi

1 gün (8 saat)