FSL FACEBOOK

Kurumsal Koçluk Hizmetleri

Kurumsal Koçluk Nedir?

Çalışanlar, yoğun iş temposu içinde kurum içersinde sergilemiş olduğu davranışlarının, ilişkilerinin ve işbirliklerinin algılanılma şekillerini bilmeye ihtiyaç duyar ve kurum içersindeki ilişkilerin kültürel ve sosyal etkilerini bilmek isterler.

Kurumsal Koçlar, kurum içersindeki ilişkileri ve iletişim ağlarını ele alarak kurumsal tavır ve davranış modellemesi konusunda motive edici, yönlendirici, destekleyici çözümler üretilmesine yardımcı olan destek kaynaklardır.

Kimler Kurumsal Koçluk Almalıdır?

Sektörel yaşantısında rahatsızlık yada uyumsuzluk sorunu olduğunu düşünen ve kurum içersindeki ilişkilerden kaynaklı kayıpların, performans düşüklüklerinin, yaratıcı düşünce eksikliğinin olduğunu düşünen tüm kurumlar destek almalıdır.