FSL FACEBOOK

Aile Danışmalığı Eğitimi

Eğitimin Amacı

 Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

Eğitimin İçeriği

 • Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Kavramlar
 - Bir sistem olarak aile 
 - Aile sistemi
 - Aile organizasyonu ve fonksiyonellik 
 - Patolojik aile yapısı
 - Aile yaşam döngüsü
 • Ailede Yetişkin Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım

 - Psikotik bozukluklar
 - Anksiyete bozuklukları
 - Depresyon ve duygudurum bozuklukları
 - Yeme bozuklukları
 - Kişilik bozuklukları
 - Somatoform bozukluklar

 • Ailede Çocuk-Ergen Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Aileye Yaklaşım
 • Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ve Aileye Yaklaşım
 • Aile Danışmanlığı Kuramları

 - Yapısal aile terapisi
 - Aile sistemleri terapisi
 - Stratejik aile terapisi
 - Yaşantısal – insancıl aile terapisi
 - Psikodinamik aile terapisi
 - Bilişsel davranışçı aile terapisi

 • Aile Danışmanlığı Süreci

 - Ailenin karşılanması
 - Terapötik sürecin Yapılandırılması
 - Terapötik Süreç
 - Müdahaleler

 • Aile Danışma sürecinde yapılan hatalar
 • Aile danışmasının rol ve fonksiyonu
 • Aile danışmasında etik ilkeler
 • Çiftlerde ve Ailelerde Cinsel Sorunlar ve Evliliğe etkileri

 - Cinsellik kavramı ve cinselliğin konuşulması
 - Cinsel işlevler ve cinsel işlev bozuklukları
 - Evliliklerde yaşanılan olası cinsel problemler
 - Kadınlarda görülen cinsel problemler
 - Erkeklerde görülen cinsel problemler
 - Gebelik ve Menopozda Cinsel Yaşam
 - Yaşlılık ve Andropozda Cinsel Yaşam

 • Çiftler Arasında Yaşanan Temel Sorunlar

 - İletişim
 - Kültür
 - Çatışma
 - Eşlerin birbirlerinin akrabaları ile ilişkileri
 - Cinsiyete özgü genellemeler
 - Sağlık konuları 

 • Aile Danışmanlığında Özel Konular

 - Boşanma süreci
 - Özel durumlarda (Boşanma, ölüm, hastalık gibi) çocuklara yaklaşım
 - Duygusal ve davranışsal sorunlarda çocuklara yaklaşım
 - Çocukların evden ayrılması
 - Çocukta Okul Sorunları
 - Ergenlik Sorunları
 - Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileler
 - Aile içi şiddet
 - Çocuk istismarı ve ihmali
 - Arabuluculuk
 - Aldatma Psikolojisi

 • Aile Sağlığı

 - Kronik hastalıkların aileye etkileri

 • Hukuki Boyutuyla Aile Sorunları ve Müdahaleleri

 - Aile mahkemeleri ve işleyişi
 - Genel olarak hukuki boyutuyla nişanlanma ve evlenme süreci
 - Evlenmede eşlerin hak ve yükümlülükleri
 - Evlilik süresince edinilen malların tabi olduğu hukuki rejim
 - Aile içi şiddet ve korunma yolları
 - Boşanmaya neden olan hukuki sebepler
 - Boşanmanın hukuki sonuçları: Nafaka, çocukların velayeti vb.

 • Aile Danışmanlığı Uygulama Örnekleri
 • Vaka Örnekleri
 • Süpervizyon

 

Hedef Grup

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar

 

Eğitim Süresi

 450 Saat