FSL FACEBOOK

1.4 Etkin Yöneticilik

Eğitimin amacı

Rekabet ortamında özgün davranış, çözüm ya da modeller geliştirecek ve gerektiğinde uygulatacak yönetici kadrosunu yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitimin içeriği

 • Duygusal katılım sağlama
 • Ekip çalışması
 • Gerçekçi hedef koyma
 • Etkin toplantı düzenleme
 • Toplantı ve eğlence
 • Ekibini rakip yapma
 • Sınır koyma
 • Olaylarda karar verme
 • Yük azaltma – Delegasyon
 • Yönetme ve yönelme
 • Hatanın değeri
 • Cesaret ve önemi
 • Personel seçimi – Doğru kişi
 • Sorumluluk üzerine alma
 • Otonomi
 • Olanak sunma
 • Takdir ve sınır
 • Sözlerin kaydı
 • Çatışmanın önemi
 • İş yeri atmosferi
 • Takım ruhu aşılama
 • Ekip savaşı ve güven
 • Dinleme ve anlama
 • Bırakın düşünsünler
 • Rolü anlama ve tanıma

Hedef grup

Üst düzey ve orta düzey yöneticiler

Eğitim süresi

2 gün ( 16 saat )