FSL FACEBOOK

1.5 İkna Sanatı

 

Eğitimin amacı

İnsanları süreçlere direnmek yerine dahil olmaya yönlendirmek için kendi sebeplerini bulmaya yardımcı olmak için yönlendirme becerisini ve başarılı iletişim tekniğini sağlamaktır.

Eğitimin içeriği

 • İkna sanatı nedir?
 • Neden değişmeliyim?
 • İnsanlar inanmak ister…
 • Nedenin gücü
 • İnsanları değişmek istemeye iten nedir?
 • İkna etki süreci
 • Üç yol prensibi
 • Tepkisellik yasası
 • Kendi motivasyonunu sağlamak
 • Davranışa öncelik vermek
 • Karar verme kapasitenizi yeniden kurmak
 • Başkalarının karar vermesini sağlamak
 • Iknada etkinin altı adımı
 • İkna sanatı denemeleri psikodrama
 • Etkinizi genişletmek
 • Harekete geçmeye odaklanma
 • Çevrenizi dışında bırakmak
 • Değişmek istemeyen insanları etkilemek
 • Yanlış zaman yanlış mekan
 • Ne istiyorum ve neden
 • Yapmam gerekiyor tiranlığı
 • Bakış açısını korumak
 • Değişmek istemeyen insanları etkilemek
 • Otonomileri pekiştirmek

Hedef grup

Üst düzey ve orta düzey yöneticiler, takım liderleri

Eğitim süresi

2 gün ( 16 saat )