FSL FACEBOOK

1.7 Çatışma Yönetimi

 

Eğitimin amacı

İletişimde, konuşma ve dinlemede şiddeti önleyerek şefkatli kalabilme yeteneği kazandırmaktır.

Eğitimin içeriği

1.Gün

 • Şiddetsiz iletişimin özü
 • Dikkatle odaklanmanın yolu
 • Şiddetsiz iletişim süreci
 • Şefkati engelleyen iletişim
  • Ahlakçı yargılar
  • Karşılaştırma yapmak
  • Sorumluluğu reddetmek
  • Hayata yabancılaştıran diğer iletişim becerileri

 

 • Değerlendirmeden gözlemlemek
 • İnsan zekasının doruk noktası
 • Gözlemleri değerlendirmelerden ayırmak
 • Alıştırma

2.Gün

 • Duyguları fark ve ifade etmek
 • Duygular için söz dağarcığı oluşturmak
 • Alıştırma
 • Duygularınızın sorumluluğunu üstlenmek
 • Duyguların kökenindeki ihtiyaçlar
 • Duygusal kölelikten duygusal özgürlüğe
 • Örnek çalışma
 • Alıştırma

3.Gün

 • Hayatı zenginleştirmek, olanı istemek
 • Bilinçli isteme / Rica etmek
 • Geribildirim alma isteği
 • Dürüstlük istemek
 • Gruptan ricada bulunmak
 • Rica mı? Talep mi?
 • Neden ricada bulunduğunuzu belirtmek
 • Örnek
 • Alıştırma

4.Gün

 • Empatiyle anlamak
 • Duygu ve ihtiyaçlara kulak vermek
 • Duyduğunuzu kendi sözlerinizle tekrarlamak
 • Empatiyi sürdürmek
 • Alıştırma
 • Empatinin gücü
 • Empati becerisi
 • Tehlikeyi etkisiz hale getirme empatisi
 • Cansız bir sohbeti canlandırma empatisi
 • Suskunluk halinde empati

Hedef grup

Tüm çalışanlar

Eğitim süresi

4 gün  (32 saat)